Цей навчальний курс сприяє значному розвитку різних видів уваги й мислення, уяви та фантазії, розвитку мовлення та креативному мисленню. На заняттях розвиваються усі аналізатори дитини: візуальний, аудіальний, тактильний, нюховий, смаковий. Засвоєння нових знань базуються на добре знайомих дітям образах. Ейдетика створює безмежний ігровий простір для розвитку дитячої уяви, дозволяє запам’ятати найдрібніші деталі, події або предмети. Мета: навчити дітей оптимально використовувати прийоми та методи ейдетики для запам`ятoвування великих обсягів інформації, сприяти розвитку уваги, уяви, образного мислення. Сприяти формуванню системного та креативного мислення. Завдання програми: — створення розвивального середовища; — розвиток усіх видів пам’яті; — навчання ейдетичних прийомів запам’ятовування; — розвиток уваги та уяви; — розвиток образного мислення; — розвиток зв’язного мовлення; — розвиток дрібної моторики рук; — формування системного та креативного мислення. На заняттях використовуються різні види дидактичних ігор.